Norma Plus

Norma Plus

Norma Plus Η NormaPlus είναι ένας νέο μοντέλο για μεγάλο όγκο εργασίας.   ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ταμειακή μηχανή Norma Plus Η Norma Plus είναι ένας νέος τέλειος συνεργάτης για τις περισσότερες επιχειρήσεις λόγου του εργονομικού σχεδιασμού της και την απλή...
Norma Ej Net

Norma Ej Net

Norma EJ NET Η Norma Ej Net είναι ένας τέλειος συνεργάτης για τις περισσότερες επιχειρήσεις λόγου του εργονομικού σχεδιασμού της και την απλή λειτουργικότητά της. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ταμειακή μηχανή Norma EJ-Net Η Norma Ej Net είναι ένας τέλειος συνεργάτης για τις...
Norma i Touch

Norma i Touch

Norma i Touch Η Norma i-touch είναι ένας νέος τέλειος συνεργάτης για τις περισσότερες επιχειρήσεις. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ταμειακή μηχανή Norma i-touch Η Norma i-touch είναι ένας νέος τέλειος συνεργάτης για τις περισσότερες επιχειρήσεις λόγου του εργονομικού...